http://newsperfect.co.th บริการงานด้าน โฆษณา ประชาสัมพันธ์ พีอาร์ (PR) เพื่อการสร้างแบรนด์ รับเป็นที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ จัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์ กำหนดทิศทาง และกลยุทธ์การทำประชาสัมพันธ์, จัดทำสกู๊ปข่าว, เชิญสื่อสัมภาษณ์ผู้บริหาร

จัดงานแถลงข่าว เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน เช่น แถลงนโยบาย, เปิดตัวสินค้า หรือบริการใหม่ๆงานคลิปปิ้งข่าว บริการจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลโฆษณาจัดทำสื่อ โฆษณา
งานพีอาร์ ต่างๆ

ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปีในงานด้านการทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์
บริษัท นิวส์เพอร์เฟค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
Tel: 02-956-5276-7 แฟกซ์.: 0-2956-5275
อีเมล์ : yodying@newsperfect.co.th
เว็บไซต์ http://www.newsperfect.co.th/

http://full.sc/10Gykl8

via CurvesDesign

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*